ศูนย์บริการข้อมูล

หน้าแรก >> เกี่ยวกับสนามบิน >> ภายในสนามบิน >> ศูนย์บริการข้อมูล

 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสุโขทัยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามข้อมูล อยู่ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก

เคาน์เตอร์แจ้งติดตามสัมภาระ
หากผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในแต่ละเที่ยวบิน
หรือโทรมาที่ 091-120-7793

Online Booking