ข้อมูลสนามบิน

หน้าแรก >> เกี่ยวกับสนามบิน >> ข้อมูลสนามบิน

 ข้อมูลสนามบินสุโขทัย

   สนามบินสุโขทัย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีที่ 2535 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2539 ในเส้นทางกรุงเทพฯ–สุโขทัย–เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2539 และตามด้วยเส้นทาง สุโขทัย–เสียมราฐ (นครวัด) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 สนามบินสุโขทัยมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต 3 ตำบล คือ ต.ท่าทอง ต.คลองกระจง และ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

การออกแบบอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุโขทัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร เป็นลักษณะทรงไทย เปิดโล่งตามศิลปะสุโขทัยแบบโบราณ โดยตัวอาคารผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอาคารละ 150 คน สนามบินสุโขทัย ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ ด้านแรงงานต่างด้าว, ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์, ด้านภาษีอากร และการหักลดหย่อน และด้านเงินตราต่างประเทศ

รวมถึงได้รับความร่วมมือจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาเป็นผู้ดูแลด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ และยังได้รับความร่วมมือจากกองอากาศการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศและรายงานสภาพอากาศบริเวณสนามบินอีกด้วย

Online Booking